ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

📢Το CSI και η PwC προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίων που αφορούν τους τομείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Νεολαίας και Εθελοντισμού στο πλαίσιο του Έργου για τη “Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Μη Τυπικής/Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο”.

📆Οι υβριδικές διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 13/04/2022 Τετάρτη, με επιλογή συμμετοχής δια ζώσης στη Λευκωσία (κεντρικό κτίριο της PwC) ή διαδικτυακά μέσω ZOOM (https://us06web.zoom.us/j/88357920166?pwd=TmVDREE5UEUyb0tFdjNWNG40d2szdz09).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι στον χώρο θα τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα (χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών, προσκόμιση Safe Pass / πιστοποιητικό εμβολιασμού κ.ο.κ)

📝Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους συμβάλοντας έτσι στη διαμόρφωση των σχετικών μηχανισμών και επαγγελματικών προτύπων.

Συγκεκριμένα, οι διαβουλεύσεις θα βασιστούν σε προσχέδια για:

🔸τη θέσπιση μηχανισμού επανένταξης ενηλίκων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (εσπερινά σχολεία/σχολές) με αξιοποίηση πρότερης τους μη τυπικής ή άτυπης μάθησης (09:00 π.μ. -11:00 π.μ.)

🔸τη θέσπιση επαγγελματικού προτύπου για τους εργαζόμενους με τη νεολαία (Youth Workers) (11:30 π.μ.-13:30 μ.μ.)

🔸τη θέσπιση μηχανισμού επικύρωσης προσόντων/δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τον εθελοντισμό και διασύνδεση τους με απόκτηση πιστωτικών μονάδων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (14:30 μ.μ. -16:30 μ.μ.)

👥Οι συναντήσεις απευθύνονται σε σχετικούς φορείς που προσφέρουν τυπική και μη τυπική μάθηση, και σε πολίτες της ΚΔ.

⏳Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό συναντήσεων που μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

🌍Γλώσσα διαβουλεύσεων θα είναι τα Ελληνικά.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές όπως και το σχετικό γλωσσάριο στο αρχείο «Συνοπτικό Επεξηγηματικό Σημείωμα».